X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

10 miljoner kronor till växtförädling

I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

– Detta samarbete mellan forskare, företag och samhällsaktörer är viktigt för att vi ska få fram nya växtsorter och grödor som passar vårt odlingsklimat. Inhemsk växtförädling kan långsiktigt förbättra konkurrensvillkoren för svenska lantbrukare och bidra till att det finns gott om svenska varor i butikerna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

SLU Grogrund startades 2018 som ett resultat av livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi och har som mål att säkerställa tillgången till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden. Hållbart producerade grödor är en viktig del i klimatanpassningen som i sin tur bidrar till stärkt konkurrenskraft och robusthet i hela Sverige.

SLU Grogrund är ett välfungerande kompetenscentrum som är i behov av långsiktig stabil finansiering. Med ett permanent tillskott på 10 miljoner kronor per år blir finansieringen totalt 35 miljoner kronor per år. Medel tillförs Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Föregående artikel 123 miljoner kronor för att korta ner miljöprövningar
Nästa artikel 40 miljoner kronor till forskningsanläggning för grön omställning
Skriv ut
111 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.