X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

500 miljoner kronor till skydd av värdefull natur

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras genom formellt skydd, skogsägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid avverkning. Även skydd av marina områden bevarar den biologiska mångfalden i kust- och havsområden.

Regeringen föreslår att medlen för skydd av värdefull natur ska stärkas med 500 miljoner kronor per år de kommande tre åren. På så sätt ökas takten i arbetet med att skydda värdefull natur genom att betala ersättning till fastighetsägare och besluta om naturreservat eller annat formellt skydd.

Sverige ska ha en hög ambition i arbetet med naturvård, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Välmående och livskraftiga ekosystem är viktiga för människans livsmiljö. Arbetet med att bevara värdefull natur och ekosystem, samt att göra värdefull natur tillgänglig för var och en, behöver därför fortsätta.

– Genom satsningen på 500 miljoner kronor de kommande tre åren skyddar vi värdefull natur och betalar ersättning till de markägare som myndigheterna har träffat frivillig överenskommelse med. Den biologiska mångfalden ska bevaras och användas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Föregående artikel Förebygg riskerna med digitala arbetssätt
Nästa artikel 158 miljoner kr till skydd av Östersjön och andra vattendrag
Skriv ut
146 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.