X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2018

19 procent av jordbruksmarken brukades ekologiskt 2017

2017 brukades 577 200 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2016 var det en ökning med 24 100 hektar, eller drygt 4 procent. I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. År 2017 var andelen 19 procent.

Arealen ekologiskt brukad mark kan delas upp i mark som är helt omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning. 2017 var 495 800 hektar omställd till ekologisk produktion, en ökning med 23 200 hektar eller närmare 5 procent jämfört med 2016. Arealen under omställning till ekologisk produktion var 81 400 hektar, en ökning med knappt 1 000 hektar eller 1 procent.

Både åker- och betesmarksarealen ökade med drygt 4 procent vardera. Andelen ekologiskt brukad åkermark var knappt 18 procent 2017 och motsvarande siffra för betesmarken var 28 procent.
Föregående artikel Radonbidrag
Nästa artikel Förbjudna kemikalier hittade i små prylar
Skriv ut
1048 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.