X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2018, Projekt

Förbjudna kemikalier hittade i små prylar

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet av kemikalier i små varor som barn kan stoppa i munnen, bland annat mobilfodral, prydnadssaker och hemelektronik. 19 av de 162 varor som analyserades i projektet innehöll förbjudna ämnen. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast.

Sedan i juni 2016 är bly förbjudet i små varor som barn kan stoppa i munnen. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna. Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor.

I projektet har Kemikalieinspektionen analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor som hade importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft innehöll otillåtna halter av bly. Varorna som det gäller är en kylskåpsmagnet, en tvålkopp och ett mobilfodral. Ytterligare två varor som innehöll för höga halter bly enligt den nya regeln upptäcktes, men de varorna var importerade innan förbudet började gälla.

Ett antal av varorna som analyserades i detta projekt var små elektronikprylar och inuti fem av dessa upptäcktes bly i lödningar. Det är redan tidigare förbjudet inom EU att sälja hemelektronik som innehåller bly. Vid normal användning av produkterna kommer man dock inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning och i avfallsledet.

Kemikalieinspektionen hittade också det förbjudna och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner i tio av de granskade varorna, bland annat i handskar och en tandborsthållare. De flesta av varorna där kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes var gjorda av mjuk PVC-plast.

I detta projekt var det dessutom 20 varor som innehöll ftalater, som tillsätts i varor för att göra plast mjuk. De ftalater som hittats är inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Företagen måste informera yrkeskunder om att varorna innehåller ämnena. Konsumenter har rätt att på begäran få veta att varorna innehåller ämnen på kandidatlistan.

I projektet lämnade Kemikalieinspektionen in anmälningar till åklagare mot elva företag om misstänkta miljöbrott. De genomförda inspektionerna har varit stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Resultatet av inspektionerna speglar därför inte innehållet i alla små varor på den svenska marknaden.
Föregående artikel 19 procent av jordbruksmarken brukades ekologiskt 2017
Nästa artikel Brister i märkningen av många kemiska produkter
Skriv ut
1052 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.