X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2018

Radonbidrag

Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

För att kunna söka bidraget måste man själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig.

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får man inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Mer information

Regeringen fattade den 21 mars 2018 beslut om ett nytt radonbidrag. Boverkets förslag till föreskrifter om bidrag till åtgärder mot radon i småhus, ligger för närvarande ute på remiss. Synpunkter ska lämnas till Boverket senast den 30 maj 2018. Därefter kan närmare regler avseende till exempel mätnings- och ansökningsförfarande fastställas.
Föregående artikel Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer
Nästa artikel 19 procent av jordbruksmarken brukades ekologiskt 2017
Skriv ut
1231 Betygsätt artikel:
3.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.