X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Ändringar av ansvar för kommunalt avfall

Naturvårdsverket föreslår ändringar av ansvar för kommunalt avfall. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat ansvaret för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall. I uppdraget föreslås avgränsad valfrihet för detaljhandeln när det gäller borttransport och behandling av avfall samt förändrat ansvar för använt matfett från verksamheter och för jordmassor med invasiva främmande arter.

Förändringarna som Naturvårdsverket föreslår innebär:

En viss avgränsad valfrihet inom detaljhandeln, vilket innebär att detaljhandeln får möjlighet att anlita någon annan än kommunen för hantering av avfallet.

Att borttransport och behandling av använt matfett som uppstår på exempelvis restauranger undantas från det kommunala ansvaret.

Att kommunerna ska få ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva främmande arter från hushållen. I samband med detta lämnas även förslag på nya avfallskoder för avfall med invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket har i uppdraget också beaktat skyldigheterna att rapportera uppgifter till EU. När det gäller denna del av uppdraget lämnas inga förslag i uppdraget, utan frågan behöver utredas vidare och en analys av konsekvenserna för berörda aktörer behöver genomföras.
Föregående artikel Nya regler för nationella medicinska informationssystem (NMI)
Nästa artikel Undersköterskor ska få en skyddad yrkestitel
Skriv ut
8 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.