X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Ekologisk kompensation kan bli ett styrmedel

Ekologisk kompensation kan bli ett mer använt styrmedel. För detta krävs större tydlighet i lagstiftning och riktlinjer för uppföljning. Det framgår i en ny forskningsrapport.

Rapporten Ekologisk kompensation som verktyg i miljömålsarbetet är en sammanfattande syntes av Naturvårdsverkets forskningssatsning om ekologisk kompensation (2018–2021).

– Den breda belysning av området som gjorts i forskningssatsningen visar vägen framåt för ekologisk kompensation som styrmedel. Detta ger oss viktiga kunskaper för det fortsatta arbetet och visar på behovet av att möta det intresse som finns hos både kommuner och andra aktörer, säger Emil Ekström, jurist vid naturskyddsenheten.

Ekologisk kompensation har hittills använts i begränsad omfattning i Sverige. Styrmedlet har potential att minska de förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som uppstår vid exploatering av naturmiljöer, nyetablerad verksamhet eller annan markomställning.

Forskningsresultaten visar att det skulle krävas en större tydlighet i lagstiftning, och nationella riktlinjer för uppföljning, för att ekologisk kompensation skulle kunna utvecklas till ett mer använt styrmedel.

För att kommuner ska kunna arbeta med kompensation som verktyg behövs riktlinjer för vad som bör ingå i exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och naturvårdsplaner. Eftersom ekologisk kompensation ofta sker på frivillig basis är utökad vägledning en förutsättning för att verktyget ska tillämpas.

– Forskningen identifierar konkreta områden där ekologisk kompensation kan utvecklas och förutsättningar för tillämpning förbättras. Det är bra och bör skyndsamt genomföras. Ekologisk kompensation kan vara ett viktigt instrument i arbetet att minska förlusterna av biologisk mångfald vid förändrad markanvändning, säger Jessica Alvsilver, handläggare vid naturanalysenheten.
Föregående artikel Miljöeffekterna av elektrifiering av transporter
Nästa artikel Avståndet till klimatmålen minskar
Skriv ut
174 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.