X
Nyhetslista
SuperUser Account
/ Kategorier: Projekt

Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan behövs

Livsmedelskontrollen genomförs inte alltid där den behövs mest och det finns stora variationer mellan olika kontrollmyndigheter. Det är två av slutsatserna i Livsmedelsverkets utvärdering av den svenska livsmedelskontrollen 2018.

Alla delar i livsmedelsproduktionen, från primärproduktion, som till exempel produktion av ägg, honung, fisk, spannmål, frukt och grönsaker, till livsmedelsindustri, handel, restauranger och dricksvattenanläggningar ska kontrolleras av Livsmedelsverket, kommunerna eller av länsstyrelserna. Livsmedelsverket utvärderar varje år hur om livsmedelskontrollen lever upp till lagstiftningens krav, att den till exempel har fokuserats på de företag som behöver mest kontroll.

I utvärderingen framkommer det att kontrollen av primärproduktionen inte varit tillräckligt bra under 2018. Brister planeringen av kontrollen och brist på personal kan vara några av förklaringarna till varför kontroll inte genomförts där det finns störst behov.

Flera åtgärder har inletts för att komma till rätta med bristerna. Bland annat ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket som ska leda till bättre planering av kontrollen. Från och med år 2020 kommer det finnas en gemensam flerårig nationell plan för kontrollen av primärproducenter.

Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad. Det innebär att livsmedelsproduktion som av olika skäl kan innebära risker för konsumenter ska prioriteras. Alla företag som producerar eller säljer livsmedel och dricksvatten får därför en så kallad riskklassning som styr hur mycket kontroll företaget ska få.

Rapporten visar att kontrollen av tillverkning eller försäljning av livsmedel i industri, butik och restaurang, alltså leden efter primärproduktionen, överlag har varit just riskbaserad. Men det finns skillnader mellan olika kontrollmyndigheter.

I leden efter primärproduktionen, som livsmedelsindustri och försäljning, har kontrollen i högre grad varit riskbaserad. Men det finns fortfarande små kommuner, med begränsade resurser, som har svårt att genomföra sitt kontrolluppdrag fullt ut.
Föregående artikel Var tionde lädervara innehöll farliga ämnen
Nästa artikel Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017
Skriv ut
836 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.