X
Nyhetslista
SuperUser Account

Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017

Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel för år 2017 är nu publicerat. Inga svenskodlade produkter hade halter över gränsvärdet under detta år. Andelen prover som visade överskridna gränsvärden ökade något för andra året i rad, men låg ändå på historiskt låga nivåer.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket rester av bekämpningsmedel i livsmedel genom stickprover. Halterna av bekämpningsmedel får inte överskrida vissa fastställda gränsvärden som gäller i hela EU.

När livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas partiet från att säljas till konsumenter, detta hände 25 gånger under 2017.


Generellt var halterna som hittades i stickproverna låga. Totalt gjordes 1717 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I omkring hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. 3,3 % av proverna innehöll rester över gränsvärdet.

Av de överskridanden av gränsvärden som hittas brukar ris och russin stå för en betydande del. 2017 stod de för alla överskridanden i sin respektive livsmedelskategori ("spannmål" respektive "övriga processade produkter").

I kategorin grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 2,2 % av proverna och vad gäller barnmat var det inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 4,0 % överskridanden.


Alla överskridna gränsvärden hittades i produkter från övriga EU-länder och importerade produkter (från länder utanför EU). Inga svenskodlade produkter hade alltså resthalter över gränsvärdena.

Även ekologiska varor provtogs. Dessa får inte innehålla några halter alls av de testade bekämpningsmedlen. I tre av 185 prover hittades ändå (låga) halter av bekämpningsmedel.

Förändringar i gränsvärden som odlarna inte hunnit anpassa sig till kan göra att enskilda år sticker ut, men den övergripande trenden är att resthalterna i livsmedel ligger på historiskt låga nivåer.

Fakta: Livsmedelskategorier

De kategorier som provtas är:
• Frukt och bär (färska och frysta) 4,0 % överskridanden.
• Grönsaker (färska och frysta) 2,2 % överskridanden.
• Barnmat 0 överskridanden.
• Spannmål och spannmålsprodukter 3,4 % överskridanden.
• Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
• Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,5 % överskridanden.
Föregående artikel Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan behövs
Nästa artikel Textilkonsumtionen behöver bli cirkulär
Skriv ut
742 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.