X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2022

Förslag mot ökande avfallsbrottslighet

På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag i en omfattande fråga. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt att förenkla utbyte av information mellan berörda myndigheter.

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Därför fick Naturvårdsverket ansvaret att samordna regeringsuppdraget som har genomförts i samverkan med Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

De tio myndigheterna föreslår fyra författningsändringar. Bland annat föreslås att de fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter även ska ha delat tillsynsansvar tillsammans med kommunerna över avfallstransporterna inom Sverige samt att Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall. Myndigheterna föreslår också ett krav på skyltning av avfallstransporter som skulle förenkla tillsynen av avfallstransporter.

Myndigheterna föreslår även åtta nya uppdrag för att utreda ytterligare regeländringar och förenklingar för tillsynen på området. Bland annat för att kunna öka möjligheterna att stoppa och kvarhålla avfallstransporter samt att förbättra möjligheterna till bakgrundskontroll av de aktörer som anmäler eller söker tillstånd att hantera avfall.

Myndigheterna gör även ytterligare åtaganden inom respektive myndighetsuppdrag. För Naturvårdsverkets del handlar det bland annat om att ta fram mer vägledning till tillsynsmyndigheterna och att avfallsregistret för farligt avfall fortsätter att utvecklas.
Föregående artikel Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU
Nästa artikel Fler färgprodukter omfattas av farligt gods-reglerna
Skriv ut
220 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.