X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

Hållbarhetsbesked för fler bränsletyper

Från 1 januari 2022 krävs hållbarhetsbesked även för fasta och gasformiga bränslen som används för elproduktion, för att få tilldelning av elcertifikat. Kravet gäller för anläggningar över en viss storlek.

Tidigare omfattades endast flytande biobränslen av kravet på hållbarhetsbesked för tilldelning av elcertifikat. Från och med 1 januari 2022 gäller följande:

¤ El som produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får tilldelning av elcertifikat endast om biobränslena omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (2010:598).

För fasta och gasformiga biobränslen gäller detta endast för anläggningar av en viss storlek:

¤ Fasta biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt.
¤ Gasformiga biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt.
Föregående artikel Lagändring i PBL om klimatdeklaration
Nästa artikel Kemikalieregler som träder i kraft 2022
Skriv ut
333 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.