X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

Lagändring i PBL om klimatdeklaration

1 januari 2022 kommer plan- och bygglagen, PBL, ändras när det gäller vad som krävs för att få slutbesked. Anledningen till ändringen i PBL är att det kommer införas en ny lag och en ny förordning om klimatdeklaration för byggnader samma datum. Boverket har utfärdat föreskrifter till den nya lagen och förordningen och dessa träder också i kraft 1 januari 2022.

För att få slutbesked kommer det krävas att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gör sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration.

De nya bestämmelserna gäller för byggnader där bygglov söks 1 januari 2022 eller senare. Syftet med de nya reglerna är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

De nya bestämmelserna innebär bland annat följande för byggherrar:

¤ Det krävs att en klimatdeklaration upprättas vid uppförande av vissa byggnader.
¤ Om klimatdeklaration krävs ska den lämnas in till Boverket.
¤ Den som deklarerat får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in.
¤ Byggherren ska lämna in bekräftelsen till byggnadsnämnden för att få ett slutbesked.

Enligt Boverkets uppfattning innebär lagändringen bland annat följande för byggnadsnämnderna:

¤ Byggnadsnämnden ska ta ställning till om byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration.
¤ I lovbeslutet kan det vara lämpligt att ha med en allmän upplysning om kravet på klimatdeklaration.
¤ Vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden gå igenom och klarlägga behovet av klimatdeklaration.
¤ Av startbeskedet ska det framgå att en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklarerats är en sådan handling som ska lämnas in till nämnden inför slutbeskedet.
¤ Vid slutsamrådet ska byggnadsnämnden gå igenom förutsättningarna för att ge slutbesked. Om byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration ska det tas upp under slutsamrådet.
¤ Innan byggnadsnämnden ger slutbesked ska nämnden kontrollera att en bekräftelse om att byggnaden har klimatdeklarerats har lämnats in till nämnden.
¤ Om en bekräftelse inte har lämnats in kan byggnadsnämnden ge ett intermistiskt slutbesked i avvaktan på att byggherren gör det. Det är lämpligt att det framgår av beslutet hur lång tid byggherren har på sig att lämna in bekräftelsen.
¤ När bekräftelsen har lämnats in till byggnadsnämnden kan nämnden ge slutbesked.
¤ Byggnadsnämnden ska inte själv inhämta en bekräftelse från Boverkets register, ta ställning till om klimatdeklarationen uppfyller kraven på innehåll eller invänta Boverkets kvalitetskontroll av deklarationen.
Föregående artikel Uppdaterat direktiv om skydd för exponering av smittämnen
Nästa artikel Hållbarhetsbesked för fler bränsletyper
Skriv ut
440 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.