how to
X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2018

Kemikalieinspektionen föreslår en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Kemikalieinspektionen har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner inom EU:s RoHS-direktiv. Regelverket syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning. Ämnesgruppen kan finnas till exempel i nätverkssladdar, och i sladdar till tv-apparater och hushållsmaskiner.

Det finns risker för miljön och människors hälsa i och med utsläpp från avfallsbehandling av elektronik som innehåller mellankedjiga klorparaffiner. Vissa ämnen i gruppen verkar också uppfylla kriterierna för PBT-ämnen, det vill säga att de är svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och är giftiga.

Ämnen med en bättre miljö- och hälsoprofil finns tillgängliga som alternativ till mellankedjiga klorparaffiner, men att gå över till alternativen kan innebära högre kostnader. En samhällsekonomisk analys som Kemikalieinspektionen låtit göra visar dock att de extra kostnaderna för en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner är relativt låga, både för industrin och för konsumenterna.
Föregående artikel Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med neonikotinoider
Nästa artikel Nya regler för radondrabbade arbetsplatser från 1 juni
Skriv ut
966 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.