X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019, Projekt

Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

Konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer reglerna.

De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. På förteckningen finns ämnen som till exempel är cancerframkallande, kan skada arvsmassan eller påverka förmågan att få barn. Den som levererar en vara med ett sådant listat ämne ska ge information om ämnet till yrkesmässiga mottagare. Privata konsumenter har rätt att få samma information på begäran. Informationskrav om särskilt farliga ämnen i varor är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Vissa varor i handeln kan också vara behandlade med ämnen som kallas biocider. Det kan exempelvis gälla sportkläder med ämnen som tillsatts för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning. Detta kallas för biocidbehandlade varor som det finns särskilda EU-regler för. Denna typ av varor får bara innehålla vissa ämnen och kan behöva märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet är tillåtet.

Inspektörer från mer än 60 kommuner och från Kemikalieinspektionen kommer under 2019 bland annat att låta genomföra analyser av det kemiska innehållet i varor och kontrollera märkningar. Kommunerna kommer att göra kontroller i sina lokala butiker medan Kemikalieinspektionen fokuserar på tillverkare, importörer och butikskedjor. De inspektioner där biocidbehandlade varor kontrolleras är en del i ett EU-projekt där myndigheter runt om i Europa kommer att göra liknande inspektioner under året.

Kemikalieinspektionen betonar att konsumenter inte behöver vara oroliga för farliga ämnen i varor, eftersom det i de flesta fall inte finns akuta risker med att använda enskilda varor.
Föregående artikel EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor
Nästa artikel EU föreslår förbud mot mikroplaster
Skriv ut
976 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.