X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Meddelande om klimat och säkerhet

Faktapromemoria gällande Gemensamt meddelande om arbetet med klimat och säkerhet. Den 28 juni lade kommissionen och utrikestjänsten (EEAS) fram ett gemensamt meddelande om hur EU ska bemöta klimatförändringarnas och miljöförstöringens växande inverkan på områdena fred, säkerhet och försvar.

Kommissionen och EEAS menar i meddelandet att klimatförändringarna och miljöförstöringen i ökande grad undergräver människors försörjning och välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till ofrivillig förflyttning, pandemier och social oro. EU behöver förbereda sig för möjliga följder som försvagade försörjningskedjor, utökad organiserad brottslighet och spridning av vapen. Försvarsmakter behöver förbereda sig för att verka i försvårade klimatförhållanden samtidigt som de minskar sina egna utsläpp och sitt beroende av fossila bränslen, med bibehållen insatsförmåga.

Kommissionen och EEAS föreslår i meddelandet en ny ansats där EU stärker sitt arbete i samspelet mellan klimat och säkerhet i fyra spår:

  • införliva hänsyn till klimatförändringar och miljöförstöring i
    planeringen av, beslutsfattandet om och genomförandet av EU:s
    arbete

  • omsätta samspelet mellan klimat och säkerhet i EU:s yttre åtgärder

  • säkerställa ett arbete för säkerhet och försvar som är hållbart och
    motståndskraftigt mot klimatförändringar

  • stärka EU:s internationella samarbeten på området.

Regeringen välkomnar meddelandet och att kommissionen och EEAS genom meddelandet har lagt fram en samlad ansats för EU:s arbete på området.


Föregående artikel Ny förordning om batterier
Nästa artikel Nya utbildningskrav gällande diisocyanater
Skriv ut
138 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.