X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Ny EU-överenskommelse om växthusgaser i skog och mark

Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark. Rådet, kommissionen och Europaparlamentet har kommit överens om ett regelverk till år 2030 för att binda koldioxid i skog och mark inom den s.k. LULUCF-sektorn. Resultatet är en framgång för Sveriges höga ambitioner både för klimatet och för ett hållbart skogsbruk.

Detta är det tredje förslaget av det omfattande Fit for 55-paketet som godkänns. Det är viktigt att EU kan nå överenskommelser kring alla delar av paketet för att kunna nå målsättningen i klimatlagen att minska nettoutsläppen med minst 55% till 2030. Överenskommelsen i LULUCF innebär en ambitionsökning med totalt 85 miljoner ton CO2-ekvivalenter i EU. För Sveriges del innebär det att det årliga koldioxidupptaget ska vara 4 Mton högre år 2030 jämfört med dagens koldioxidupptag.

Ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta. Regeringen gör bedömningen att med detta förhandlingsresultat värnat det svenska skogsbruket.

Från svensk sida har regeringen i slutförhandlingarna drivit att EU ska vara en ledande aktör med hög ambition i klimatfrågor, samtidigt som regelverket måste vara förenligt med ett svenskt hållbart skogsbruk och att nationella förutsättningar beaktas. Sverige har varit drivande i denna balansgång och fått gehör för många av våra prioriteringar. Överenskommelsen ska nu analyseras i detalj av regeringen inför ett slutligt ställningstagande.
Föregående artikel Miljökriterier vid läkemedelstillverkning
Nästa artikel Infångning och lagring av koldioxid
Skriv ut
162 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.