X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Infångning och lagring av koldioxid

Budgetsatsning på infångning och lagring av koldioxid. Regeringen avser att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring i Sverige samt analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. Syftet är att informationen på sikt ska underlätta för företag att investera i CCS-lagring och därmed minska sina koldioxidutsläpp och klimatavtryck.

– Regeringens mål med denna satsning är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. CCS-lagring efterfrågas av många industriföretag och kan bli ett viktigt verktyg för att bidra till att uppnå målen för regeringens klimat- och miljöpolitik samtidigt som svensk konkurrenskraft värnas, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Uppdraget syftar till att kartlägga och analysera platser för geologisk lagring av koldioxid (CCS-lagring). CCS-lagring bedöms vara en betydelsefull metod i arbetet med att minska utsläpp till luft av koldioxid.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att SGU:s förvaltningsanslag förstärks med 40 miljoner kronor 2023 för arbetet med uppdraget. Regeringen beräknar att anslaget förstärks med 28 miljoner kronor per år 2024–2025.
Föregående artikel Ny EU-överenskommelse om växthusgaser i skog och mark
Nästa artikel Ny lagstiftning om återanvändbara matlådor och muggar
Skriv ut
134 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.