X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Ny EU-förordning påverkar vissa bygglov

Ny EU-förordning påverkar handläggningstiden för vissa bygglov med startbesked. Med anledning av kriget i Ukraina och den påverkan som detta har på Europeiska unionens, EU:s, energiförsörjning har Europeiska unionens råd den 22 december 2022 antagit en så kallad nödförordning.

Förordningen innebär bland annat att handläggningstiden för vissa ärenden om bygglov med startbesked som rör förnybar energi inte får överskrida 3 månader. Enligt förordningen är det bygglov med startbesked för viss solenergiutrustning och samlokaliserade ernergilagrings tillgångar som omfattas av den nya tidsfristen.

EU-förordningen är bindande för medlemsstaterna och gäller som svensk lag direkt när den har trätt i kraft den 30 december 2022.
Föregående artikel Nya bestämmelser gällande avfall
Nästa artikel Tillsyn för pant och retursystem
Skriv ut
88 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.