X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Nya bestämmelser gällande avfall

Det införs nya bestämmelser om säkerheter för utvinningsavfall verksamheter och en bestämmelse om att böter ska kunna dömas ut när en verksamhet överlämnar avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Det införs också ett nytt bemyndigande i miljöbalken om krav på säkerhet för att bedriva anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införs bestämmelser om möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälningspliktiga avfallsverksamheter.

Ändringar: Miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SFS: 2022:1100, 2022:1301
Ikraftträdande: 1 januari och 1 juli 2023
Föregående artikel Ny förordning om producentansvar för elutrustning
Nästa artikel Ny EU-förordning påverkar vissa bygglov
Skriv ut
128 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.