X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2018

Ny EU-lag ska minska antibiotika till djur

Den nya lagstiftningen om veterinärläkemedel och läkemedel i foder ska minska användningen av antibiotika och på så sätt bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Antibiotikaanvändningen i övriga EU-länder blir därmed mer lik den i Sverige.

I Sverige har djurägare, veterinärer, myndigheter och andra berörda länge samarbetat för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Det gör att den nya lagstiftningen innebär mindre förändringar i Sverige än i andra EU-länder.

Möjligheterna att använda antibiotika i förebyggande syfte begränsas starkt. Det blir heller inte tillåtet att använda antibiotika rutinmässigt för att kompensera för dålig hygien eller bristande vård. Det är rutiner som tillämpas redan nu i Sverige.

För att få bättre övervakning blir det obligatoriskt att rapportera in användning och försäljning av antibiotika till EU. Många länder, inklusive Sverige, gör detta frivilligt sedan tidigare.

Ministerrådet beslutade om lagstiftningen 26 november och den träder i kraft om tre år.
Föregående artikel Efsa skärper bedömningen av dioxiner och PCB
Nästa artikel Nya föreskrifter om smittrisker har börjat gälla
Skriv ut
1122 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.