X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2018

Nya föreskrifter om smittrisker har börjat gälla

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018 och inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Flera förändringar införs med föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4). De ersätter föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

• Tydligare struktur och lättare för arbetsgivaren att orientera sig i föreskrifterna.
• De nya föreskrifterna har fått ett upplägg där de regler som omfattar flest personer kommer först och regler som omfattar färre tas upp senare.
• För vissa arbetstagare, till exempel inom hemtjänsten, ska arbetskläder användas och arbetsgivaren ska se till att arbetskläderna tvättas utan kostnad för arbetstagaren.
• Det blir krav på att använda säker avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk och behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
• Två nya sanktionsavgifter införs, en för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor och en för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.
• De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
• Föreskrifterna har en tydlig koppling till gällande EU-direktiv (2000/54/EG, 2010/32/EU)
Föregående artikel Ny EU-lag ska minska antibiotika till djur
Nästa artikel Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs
Skriv ut
982 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.