X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Ny läkemedelsstatistik förenklar miljöforskning

Läkemedelsverket och E‍-‍hälsomyndigheten har tillsammans tagit fram en ny beräkningsmodell för att sammanställa statistik om aktiva läkemedelssubstanser som har expedierats på apotek. Statistiken kan forskare använda för att bedöma vilka aktiva substanser som kan uppnå halter i miljön som utgör en miljörisk.

Ett sätt att bedöma vilka miljörisker ett läkemedel har är att använda faktiska försäljningsdata och beräkna vilka halter som kan förväntas nå ut i miljön, exempelvis i våra vattendrag.

I den nya modellen för att sammanställa statistik tar E‍-‍hälsomyndigheten fram uppgifter om försäljningen av ett visst läkemedel, medan Läkemedelsverket tar fram data om mängden aktiv substans i läkemedlet.

Tillsammans med uppgifter om olika förpackningar sammanställer myndigheterna lättillgänglig statistik om vilka mängder aktiva läkemedelssubstanser som har sålts.

– Nu underlättar vi forskarnas arbete genom att presentera samlad försäljningsstatistik för mängden enskilda aktiva läkemedelssubstanser. Sådana beräkningar har tidigare krävt ett omfattande eget arbete av forskarna, säger Krister Halldin, utredare i miljögruppen vid Läkemedelsverket.

Statistiken som är resultatet av detta myndighetssamarbete finns nu tillgänglig och kan beställas från [email protected].

− Det finns en stor efterfrågan på miljöstatistik och det är viktigt att tillgängliggöra den. Vår ambition är att utveckla modellen ytterligare så att den blir ännu mer informativ och användbar, säger Rebekka Persson, chef för E‍-‍hälsomyndighetens statistikenhet.

Dyrt att mäta halter i miljön

För att bedöma ett läkemedels miljörisker behövs dels kunskap om de aktiva substansernas egenskaper och toxicitet, dels information om halter i miljön. Halterna i miljön kan mätas med kemisk analys, men det är kostsamt.

I dag används ett stort antal aktiva substanser i läkemedel och det behövs metoder för att identifiera vilka substanser som ska prioriteras och övervakas. Som ett första steg i miljöriskbedömningarna används därför ofta standardiserade beräkningar för förväntad halt i miljön, som utgår från skattningar av ett läkemedels totala försäljning. Tillgång till verkliga försäljningsdata ökar precisionen när förväntade halter i miljön ska beräknas.

Tidigare har forskare själva gjort dessa beräkningar genom att kombinera information från myndigheterna. Från E‍-‍hälsomyndigheten om försäljningen av läkemedel i form av mängden läkemedel i olika förpackningar och antal sålda förpackningar med information från Läkemedelsverket om mängden aktiv substans i läkemedlen.
Föregående artikel Tillsyn för pant och retursystem
Nästa artikel Nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Skriv ut
165 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.