X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Från den 1 mars 2023 gäller nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Reglerna innebär bland annat en återgång till de krav på denaturering av desinfektionsmedel som gällde före pandemin. Nya krav ställs också på kontrollbolag som utför extern kontroll.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (HSLF-FS 2022:63) och föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen (HSLF-FS 2022:64).

Verksamheter som säljer teknisk sprit ska anlita ett ackrediterat kontrollorgan i enlighet med lag (1992:1119). Företaget som är kontrollorgan ska ansöka om ackreditering hos Swedac. Vid behov finns en övergångsbestämmelse som gör det möjligt att anlita ett bolag som inte är ackrediterat fram till den 1 november 2023, under förutsättning att bolaget har ansökt om ackreditering.

Flera denatureringsmetoder har ändrats. Det gäller bland annat för kosmetiska produkter, drivmedel, desinfektionsmedel och rödsprit.

Uppgifter om teknisk sprit ska lämnas till Folkhälsomyndigheten varje år för perioden 1 januari – 31 december och första gången senast den 1 mars 2024.
Föregående artikel Ny läkemedelsstatistik förenklar miljöforskning
Nästa artikel Vissa miljöfarliga verksamheter blir anmälningspliktiga
Skriv ut
165 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.