X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Nytt dricksvattendirektiv kontrollerar fler ämnen

EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Bland nyheterna finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Det ställs också krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan. Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning.

Det nya dricksvattendirektivet som beslutats av Europaparlamentet och rådet ställer en rad skärpta och nya krav på alla medlemsländer. Dricksvattendirektivet syftar till att ha gemensamma minimikrav på dricksvattenvattenkvalitet i hela Europa. Det handlar också om tillgång till dricksvatten och hur den ska säkras.

Kontroll av fler ämnen

En nyhet är att EU tagit fram gränsvärden och listat fler hormonstörande och kemiska ämnen som måste kontrolleras. Bland annat kommer det krävas kontroll av PFAS, bisfenol A, uran och mikrocystin-LR, som är en typ av cyanotoxin som uppstår vid algblomning i sjöar, hav och vattendrag.

En annan nyhet är krav på att göra riskbedömningar för vattentäkter, vattenverk, ledningsnät samt fastighetsinstallationer.

Det blir även standardiserade krav på material som får komma i kontakt med dricksvatten. Med det avses material i ledningar och kranar. Dricksvattenproducenter ska även analysera läckage så att värdefullt dricksvatten inte försvinner på andra håll.

Lagkrav om två år

Sverige har två år på sig att föra in alla delar i lagstiftningen. En statlig utredning pågår om vilken myndighet som ska ansvara för vilken del i direktivet. Utredningen ska vara klar i september 2021.

När lagstiftningen är på plats är det upp till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter att börja efterleva den. Privathushåll med egen brunn är undantagna från direktivet. Där finns särskilda rekommendationer.
Föregående artikel Två nya särskilt farliga ämnen
Nästa artikel Verktyg för märkning av livsmedel inom EU
Skriv ut
602 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.