X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Två nya särskilt farliga ämnen

Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

Den 19 januari 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med två nya ämnen:

• Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter, EC-nummer 205-594-7, CAS-nummer 143-24-8

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

• Dioktyltenndilaurat, stannan, dioktyl-, bis(kokosacyloxi) derivat, och andra stannaner, dioktyl, bis(fettacyloxi) derivat, där C12 är den huvudsakliga kolkedjelängden av fettsyran,
EC-nummer -, CAS-nummer –

Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att de är reproduktionstoxiska. Ämnena har förts upp efter förslag från Sverige.
Föregående artikel Kontroll av bekämpningsmedel på kommuner
Nästa artikel Nytt dricksvattendirektiv kontrollerar fler ämnen
Skriv ut
570 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.