X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Kontroll av bekämpningsmedel på kommuner

Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas.

Syftet med projektet är att verka för en enhetlig och effektiv tillsyn där företagen uppnår en hög regelefterlevnad. Inspektörer från kommunerna kommer att göra inspektioner hos återförsäljare som säljer biocidprodukter (kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer) och växtskyddsmedel med stöd av vägledningsmaterial som Kemikalieinspektionen tar fram. Kemikalieinspektionen kommer senare att kontrollera primärleverantörer av bekämpningsmedel genom tips från kommunernas tillsyn.

Ett annat viktigt syfte med projektet är att förebygga att bekämpningsmedel orsakar skada på hälsan och miljön. Bekämpningsmedel som biocidprodukter och växtskyddsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Under året kommer inspektörerna bland annat att kontrollera:

• att produkterna som säljs har ett godkännande
• att produkternas märkning är korrekt
• att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Kontrollerna kommer bland annat att omfatta växtskyddsmedel, träskyddsmedel, råttmedel, myggmedel, och båtbottenfärger.
Föregående artikel EU-dom om blykromater
Nästa artikel Två nya särskilt farliga ämnen
Skriv ut
411 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.