X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

EU-dom om blykromater

EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.

Blykromater är ett pigment som används i färg för att måla metall och för att färga plast. Färger som innehåller blykromater är särskilt hållbara men de är också mycket giftiga. På grund av att bly är så giftigt har UNEP och WHO länge arbetat för en utfasning av färg som innehåller bly.

Sverige representerades i målet av Sveriges regering, och Kemikalieinspektionen har bidragit med underlag till regeringen genom hela rättsprocessen.

Bakgrund

Sverige stämde kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU trots att det finns andra ämnen som kan användas istället för dessa mycket farliga färgämnen. EU-domstolens underinstans, Tribunalen, konstaterade i en dom som meddelades i mars 2019 att kommissionen inte hade gjort rätt när den beslutade om tillståndet. Kommissionen överklagade domen till EU-domstolen som idag har meddelat dom i målet och bekräftat att kommissionens beslut strider mot EU-rätten.
Föregående artikel Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn
Nästa artikel Kontroll av bekämpningsmedel på kommuner
Skriv ut
498 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.