X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Verktyg för märkning av livsmedel inom EU

Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.

Konsumenter har rätt att få veta vad maten de köper innehåller så företagen har ett stort ansvar för att märka produkterna på rätt sätt.

Verktyget, som är enkelt och kostnadsfritt, kan användas av företag som vill sälja livsmedel i EU-länder. Det kallas FLIS, vilket står för Food Labelling Information System. I en första version innehåller det EU-gemensamma regler.

I nästa version ska verktyget kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer. Verktyget är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk. I väntan på nästa version av FLIS kan Kommerskollegium eller respektive ambassad hjälpa till med kontakter till relevanta myndigheter med ansvar för livsmedelsinformation i olika EU-länder.

Verktyget är enkelt att använda. Det krävs ett fåtal steg, som val av språk och typ av livsmedel, för att få uppgifter om vad som måste finnas med i märkningen.
Föregående artikel Nytt dricksvattendirektiv kontrollerar fler ämnen
Nästa artikel Nya regler för Nyckelhålsmärkt
Skriv ut
489 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.