X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Nytt kemikalie samarbete inom EU

Nu startar PARC, Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals, som är ett av EU:s stora partnerskapsprogram inom forsknings ramprogrammet Horisont Europa. Naturvårdsverket är svensk samordnare för 12 myndigheter och forskningsinstitut.

PARC kommer att utveckla och samordna kemisk riskbedömning mellan EU:s medlemsstater samt Storbritannien och deras forsknings- och innovationsprogram. Syftet är att konsolidera och stärka EU:s kapacitet för kemisk riskbedömning, för att bättre skydda människors hälsa och vår miljö. Man vill också undvika parallella investeringar och forskningsinsatser bland de 37 huvudpartners (myndigheter och ministerier) och 163 övriga deltagande organisationer (företag, myndigheter forskningsinstitut) och istället uppnå goda synergieffekter.

Forsknings Ramprogrammet Horisont Europa och PARC

EU:s nya forsknings ramprogram Horisont Europa är Europas största forskningsfinansiär. Det är ett politiskt instrument som finansierar forsknings- och innovationsprojekt i syfte att:

*Uppnå prioriteringar inom klimatförbättringar.
*Verka för att nå FN:s globala mål.
*Främja EU:s konkurrenskraft, tillväxt och arbetsmarknad.

EU finansierar 50 procent av PARC:s kostnader och deltagarna resten. PARC:s budget uppgår till 400 miljoner euro och partnerskapet pågår i sju år, mellan 2021-2028.

Samarbete behövs inom Sverige

PARC omfattar flera områden som sträcker sig över myndighetens gränserna. För att det svenska deltagandet ska vara lyckat behövs olika myndigheter som tillsammans ansvarar för genomförandet av PARC. Utöver Naturvårdsverket, har både Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket stort ansvar för att förbereda och genomföra PARC inom sina respektive ansvarsområden.

Naturvårdsverket kommer att vara så kallad avtalstecknare för Sverige gentemot Europeiska Kommissionen.
Föregående artikel Nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium
Nästa artikel Plastbärkassar har minskat med 75 procent
Skriv ut
169 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.