X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Plastbärkassar har minskat med 75 procent

Användningen av plastbärkassar har minskat med 75 procent – skatten har fått stort genomslag. Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge.

Den 1 maj 2020 infördes en skatt på plastbärkassar och Naturvårdsverket konstaterar att detta styrmedel har haft stor påverkan på förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. Flera aktörer i branschen noterade 2020 en ökning av försäljningen fram till att skatten trädde i kraft och därefter kunde en drastisk minskning ses som höll i sig resten av året och under 2021.

Förbrukningen av plastbärkassar har sjunkit från 83 stycken/person år 2017 till 14 stycken/person år 2021. Målet inom EU är att senast år 2025 få ner förbrukningen till 40 stycken/person. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge.

Den 1 juni 2017 trädde förordningen om plastbärkassar i kraft. Alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. Alla som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige ska rapportera antalet avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ger också stöd om hur informationen till konsumenterna kan gå till.
Föregående artikel Nytt kemikalie samarbete inom EU
Nästa artikel Multilaterala avtal om transport av färgavfall
Skriv ut
224 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.