X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Multilaterala avtal om transport av färgavfall

Sedan den 1 mars 2022 räknas fler färger och färgrelaterade produkter som miljöfarliga. Därmed omfattas de av bestämmelserna för transport av farligt gods. Nu har nya bestämmelser för transport av avfall med sådana produkter antagits efter ett förslag från MSB.

Bestämmelserna kommer att träda i kraft i ADR och RID den 1 januari 2025 och innebär att miljöfarligt färgavfall får transporteras utifrån samma villkor som brandfarligt färgavfall.

För att underlätta transport av färgavfallet fram till dess att bestämmelserna träder i kraft, har Sverige genom MSB undertecknat de multilaterala avtalen, M346 (ADR) och RID 1/2022 (RID). De kan användas på väg respektive järnväg fram till och med den 31 juli 2025.

I avtalet anges bestämmelser motsvarande de som kommer att finnas i särbestämmelse 650 i ADR/RID 2025.
Föregående artikel Plastbärkassar har minskat med 75 procent
Nästa artikel Lagändring kan möjliggöra fler organdonationer
Skriv ut
228 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.