X

Nyhetslista

Publicerad den 17 juni 2020

Nära-nollenergibyggnader i plan- och byggförordningen

Plan- och byggförordningen ändras den 1 september 2020 när det gäller hur byggnaders energiprestanda ska beräknas. Regeringen beskriver ändringen som sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige.

Den 4 juni 2020 beslutade regeringen om en ändring i plan- och byggförordningen när det gäller beräkning av byggnaders energiprestanda. Ändringen syftar till att skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader och innebär bland annat att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av byggnadens primärenergital. Samtidigt förtydligas att den ringa mängd energi som tillförs en byggnad ska komma från förnybara energikällor.

Boverket planerar att införa ändringar i BBR som ska träda i kraft samtidigt som ändringen i plan- och byggförordningen den 1 september 2020. BBR anpassas efter de nya kraven i plan- och byggförordningen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (276)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2020

Tags: energi , energiprestanda , byggnad

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här