X

Nyhetslista

Publicerad den 8 september 2020

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.

Flera av regeländringarna börjar gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025.

Några av de viktigaste ändringarna handlar om ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna, fler nya krav på bygg- och rivningsavfall, att flera återvinningsmål höjs och att ett nytt avfallsregister införs.

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år.

En förbättring av avfallshanteringen kan också bidra till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (361)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2020, Regeländring

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här