X

Nyhetslista

Publicerad den 16 september 2021

Skärpta gränsvärden för bly och kadmium i livsmedel

Nu skärps gränsvärdena för bly och kadmium i flera olika livsmedel. Det innebär att exempelvis barnmat, vissa grönsaker och spannmål inte kommer att få säljas om de innehåller bly eller kadmium över de nya gränsvärdena. Det har också kommit till gränsvärden där det inte funnits tidigare, för exempelvis kryddor och salt.

Livsmedelsverkets undersökningar visar att de flesta i Sverige inte får i sig för mycket bly eller kadmium via maten. Men en del av befolkningen kan totalt sett få i sig för mycket. Därför är det viktigt att minska mängden där det går, bland annat genom sänkta gränsvärden.

Det är företagen som producerar mat som också ansvarar för att deras produkter inte innehåller halter av bly och kadmium över gränsvärdena. Den som köper mat ska alltså kunna lita på att maten är säker att äta.

Livsmedelsverket har ett provtagningsprogram för oönskade ämnen i mat. I provtagningsprogrammet övervakas blanda annat halterna av bly och kadmium i livsmedel. Sveriges och EU-ländernas livsmedelskontroll skapar en helhetsbild över hur mycket tungmetaller som finns i olika livsmedel. Analysresultaten används när gränsvärden tas fram och för riskvärderingar. De nya gränsvärdena för bly och kadmium börjar gälla från den 29 respektive 30 augusti 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (34)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2021

Tags: livsmedel , bly , kadmium

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här