X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Ändringar gällande elcertifikat

I lagrådsremissen finns förslag till ändringar i lagen om elcertifikat. Lagförslaget innebär bl.a. att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat.

Regeringen får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om ett senare stoppdatum för tilldelning av elcertifikat. En förutsättning för att sådana föreskrifter ska få meddelas är att Sverige och Norge kommer överens om ett annat stoppdatum inom ramen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Det föreslås nya grundtermer för beräkning av kvotplikten och att Statens energimyndighet under vissa förutsättningar ska få avsluta elcertifikatskonton och makulera kvarvarande elcertifikat.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Föregående artikel En ny socialtjänstlag
Nästa artikel Elcertifikatssystemet fasas ut
Skriv ut
504 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.