X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2023

Förpackningsavfall i EU

Förpackningsavfall på agendan under EU:s miljöministermöte. Den 18 december deltog statssekreterare Daniel Westlén på årets sista miljörådsmöte i Bryssel. EU:s klimat- och miljöministrar väntas bland annat fatta beslut om en gemensam ståndpunkt gällande förordningen om förpackningar och förpackningsavfall.

Ambitionen är att ministrarna ska fatta beslut om rådets gemensamma ståndpunkt, en så kallad allmän riktlinje, kring EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Den syftar till att minska avfallet, öka återanvändningen och skapa en marknad för återvunnet material.

Ministrarna diskuterar även möjligheter och utmaningar med det nya direktivförslaget om övervakning av markhälsa och resiliens inom EU. Förslaget grundar sig på markstrategin för 2030 och syftar till att få ett solitt och sammanhängande ramverk för övervakning av markhälsa. Dessutom avser förslaget att kontinuerligt förbättra markhälsan inom unionen med målet att uppnå god markhälsa i hela EU år 2050.

På dagordningen stod även en första diskussion om det nyligen presenterade förslaget till förordning om ett ramverk för skogsövervakning.
Föregående artikel En hållbar bioekonomistrategi
Nästa artikel Nya energipolitiska mål
Skriv ut
73 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.