X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2020

Nära-nollenergibyggnader i plan- och byggförordningen

Plan- och byggförordningen ändras den 1 september 2020 när det gäller hur byggnaders energiprestanda ska beräknas. Regeringen beskriver ändringen som sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige.

Den 4 juni 2020 beslutade regeringen om en ändring i plan- och byggförordningen när det gäller beräkning av byggnaders energiprestanda. Ändringen syftar till att skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader och innebär bland annat att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av byggnadens primärenergital. Samtidigt förtydligas att den ringa mängd energi som tillförs en byggnad ska komma från förnybara energikällor.

Boverket planerar att införa ändringar i BBR som ska träda i kraft samtidigt som ändringen i plan- och byggförordningen den 1 september 2020. BBR anpassas efter de nya kraven i plan- och byggförordningen.
Föregående artikel 12 nya narkotika eller hälsofarliga varor
Nästa artikel Sista datum för solcellsstödet och energilagerstödet flyttas fram
Skriv ut
439 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.