X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2024

Nu ingår sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem

Nu inleds infasningen av sjöfartssektorn i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Från och med 2026 ska sjöfarten vara helt inkluderad i systemet. Till en början ingår endast större last- och passagerarfartyg över 5000 bruttotonnage. Dessa rederier är från och med 2024 skyldiga att rapportera sina verifierade utsläpp till Naturvårdsverket.

De verksamhetsutövare som berörs av skyldigheterna inom EU ETS för sjöfarten kallas för rederier, och utgörs antigen av fartygsägaren eller den organisation eller person som övertagit ansvaret för fartygets drift.

Från och med 2 januari 2024 är det möjligt för rederier att ansöka om att öppna ett sjöfartsoperatörskonto via Mina sidor.

Enligt EU-kommissionen ska det bli möjligt för rederier att öppna ett sjöfartsoperatörskonto i unionsregistret den 15 januari. Rederier kan dock redan nu påbörja sin ansökan om att öppna ett konto på Energimyndighetens e-tjänst Handel med utsläppsrätter, som nås via Mina sidor.

Sjöfartssektorn inom EU ETS
Föregående artikel EU överens om byggproduktförordningen
Nästa artikel Tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas
Skriv ut
46 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.