X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Nya krav på upphettade tobaksvaror

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska öka kraven på hälsovarningar på vissa upphettade tobaksvaror samt förbjuda smaksättning av denna typ av varor. Beslutet är en följd av ett nytt direktiv inom EU.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om nya krav på upphettade tobaksvaror. I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen om tobak och liknande produkter ändras så att det införs ett förbud mot karakteristisk smak på upphettade tobaksvaror samt att det ska vara möjligt att genom myndighetsföreskrifter reglera krav på informationstexter och hälsovarningar för dessa produkter.

Ändringarna som föreslås i svensk lag är nödvändiga för att implementera EU-kommissionens direktiv. Reglerna på tobaksområdet är till stor del harmoniserade inom EU. Tidigare har det funnits undantag från vissa krav för upphettade tobaksvaror. Dessa undantag ska nu upphävas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.
Föregående artikel Regeringen satsar på gödselbaserad biogas
Nästa artikel EU:s nya dricksvattendirektiv
Skriv ut
117 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.