X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Regeringen tillsätter utredning om ny kärnkraft

Regeringen har beslutat att tillsätta utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” för att underlätta för ny kärnkraft.

För att klara klimatomställningen behöver vi genomföra en kraftfull utbyggnad av elproduktionen i Sverige med målsättningen att vi senast år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion, så att industrin och transportsektorn kan elektrifieras och sluta använda fossila bränslen.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera hur tillståndsprocesserna för kärnkraft kan bli tydligare, kortare och om ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen kan och bör införas.

– Regeringen tar nu nästa steg för att ge bättre förutsättningar för att ny kärnkraft ska byggas och drivas i Sverige. Vi måste effektivisera vårt regelverk och våra myndigheter för de ansökningar som kan komma om nya reaktorer som avser både konventionella reaktorer och SMR:er. Det gäller både välkänd teknik och ny teknik, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

– Dagens besked är ett viktigt steg i den riktning som regeringen stakade ut när vi tillträdde för lite mer än ett år sedan, med målet om att säkerställa en trygg och robust energiförsörjning i Sverige. Detta är en grundförutsättning också för totalförsvaret, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

– Nya kärnkraftsreaktorer som kan byggas där elsystemet behöver dem som bäst är avgörande för att Sverige ska kunna klara av att elektrifiera industrin. Ett leveranssäkert elsystem som kan leverera stabila och konkurrenskraftiga elpriser är målet för att bibehålla svensk industri, konkurrenskraft och bana väg för grön omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förutom effektivare tillståndsprocesser ingår det också i uppdraget till utredaren att föreslå rättvisa och ändamålsenliga avgifter för prövning av nya reaktorer och att se över hur det befintliga kärnavfallssystemet kan utvecklas, så att det framtida kärnavfallet och använda kärnbränslet kan omhändertas på ett säkert sätt. Dessutom ingår att se över regleringen av beredskapszoner.

Uppdraget är indelat i fyra olika delar. Uppdragen om tillståndsprövning och avgifter ska redovisas senast den 30 december 2024, uppdraget om kärnavfall och använt kärnbränsle den 29 augusti 2025 och uppdraget om beredskap den 27 februari 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.
Föregående artikel Vatten2023 en mötesplats inom vatten och avlopp
Nästa artikel Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
Skriv ut
23 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.