X

Nyhetslista

Publicerad den 22 mars 2019

Beräkningsmetod för omgivningsbuller

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om omgivningsbuller. Med ändringen genomförs den beräkningsmetod för omgivningsbuller som föreskrivs i kommissionens direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.

Direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till att samordna bullerarbetet i EU med gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda handlingsplaner (åtgärdsprogram). Direktivet genomförs med miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och redovisa kartläggningarna och åtgärdsprogrammen till EU-kommissionen.

Enligt EU:s direktiv har kommissionen befogenhet att fastställa gemensamma metoder för bedömningen av bullermått. Kommissionen har gjort det i direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller. En ny beräkningsmetod gäller från och med sista december 2018, men ska tillämpas vid kommande kartläggning 2021.

I förordningen om omgivningsbuller görs den nya beräkningsmetoden obligatorisk genom en hänvisning till kommissionens direktiv.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller
• kommissionens direktiv (EU) 2015/996 av den 19 maj 2015 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG
• förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (638)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: buller

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenBeräkningsmetod för omgivningsbuller

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här