X

Nyhetslista

Publicerad den 23 mars 2021

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.

Flera myndigheter får gemensamt i uppdrag att kartlägga omfattningen av brottsligheten, samt föreslå förslag för att förhindra och förebygga sådan brottslighet, särskilt organiserad ekonomisk sådan.

De myndigheter som får uppdraget är: Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Flera andra myndigheter och aktörer berörs, såsom Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen, samt kommuner och näringslivsrepresentanter, som kommer att få lämna synpunkter.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (104)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här