X

Nyhetslista

Publicerad den 23 augusti 2017

Kontroll av otillåtna växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Tullverket medverkat i ett EU-projekt för att kontrollera om otillåtna växtskyddsmedel importeras till Sverige. Ingen import av otillåtna växtskyddsmedel till Sverige upptäcktes, men totalt hittades 122 ton otillåtet importerade växtskyddsmedel i de medverkande EU-länderna.

EU:s polisbyrå Europol och den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet NVWA har tagit initiativ till ett EU-samarbete för att motverka handeln med otillåtna växtskyddsmedel. Under våren 2017 genomförde Europol ett kontrollprojekt – operation Silver Axe II – i samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, och myndigheter i 16 EU-länder. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och Tullverket som genomfört kontrollerna. Inga misstänkta produkter upptäcktes vid inspektionerna i Sverige.
Kemikalieinspektionen har redovisat det svenska resultatet till Europol.

Sammanlagt upptäcktes 122 ton otillåtna växtskyddsmedel i EU vid kontrollerna av 940 transporter av växtskyddsmedel. Förutom Sverige medverkade Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och aktionsledaren Nederländerna i operationen. I 48 fall ledde kontrollerna till vidare åtgärder från myndigheterna i de berörda länderna.

Otillåtna växtskyddsmedel riskerar att orsaka skador på hälsa och miljö då de inte utvärderats och godkänts, och riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Användning av otillåtna växtskyddsmedel kan även bidra till att skadliga resthalter av produkterna förekommer i livsmedel.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (902)

Författare:

Kategorier: Nyheter augusti 2017

Tags: bekämpning , bekämpningmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här