X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter augusti 2017

Minamatakonventionen om kvicksilver träder i kraft

Den globala Minamatakonventionen trädde i kraft i världen den 16 augusti 2017. Konventionen ska begränsa att kvicksilver används och sprids i miljön.

Minamatakonventionen begränsar och förbjuder kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Konventionen var färdigförhandlad under 2013 och har hittills ratificerats av 74 länder. Sverige ratificerade konventionen i maj 2017.

Minamatakonventionen innebär att partsländer ska minska eller fasa ut sin användning av kvicksilver, sluta bryta kvicksilver och bättre kontrollera sina utsläpp så att påverkan på miljön minskar. Kvicksilver har länge varit en prioriterad fråga för Sverige.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

Det mesta av det kvicksilver som faller ner på svensk mark kommer från andra länder. För att minska föroreningen av den svenska miljön är det därför viktigt att åtgärder vidtas på global nivå.
Föregående artikel Ägg med otillåtet bekämpningsmedel i Sverige
Nästa artikel Kontroll av otillåtna växtskyddsmedel
Skriv ut
1427 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.