X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter augusti 2017

Kontroll av otillåtna växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Tullverket medverkat i ett EU-projekt för att kontrollera om otillåtna växtskyddsmedel importeras till Sverige. Ingen import av otillåtna växtskyddsmedel till Sverige upptäcktes, men totalt hittades 122 ton otillåtet importerade växtskyddsmedel i de medverkande EU-länderna.

EU:s polisbyrå Europol och den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet NVWA har tagit initiativ till ett EU-samarbete för att motverka handeln med otillåtna växtskyddsmedel. Under våren 2017 genomförde Europol ett kontrollprojekt – operation Silver Axe II – i samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, och myndigheter i 16 EU-länder. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och Tullverket som genomfört kontrollerna. Inga misstänkta produkter upptäcktes vid inspektionerna i Sverige.
Kemikalieinspektionen har redovisat det svenska resultatet till Europol.

Sammanlagt upptäcktes 122 ton otillåtna växtskyddsmedel i EU vid kontrollerna av 940 transporter av växtskyddsmedel. Förutom Sverige medverkade Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och aktionsledaren Nederländerna i operationen. I 48 fall ledde kontrollerna till vidare åtgärder från myndigheterna i de berörda länderna.

Otillåtna växtskyddsmedel riskerar att orsaka skador på hälsa och miljö då de inte utvärderats och godkänts, och riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Användning av otillåtna växtskyddsmedel kan även bidra till att skadliga resthalter av produkterna förekommer i livsmedel.
Föregående artikel Minamatakonventionen om kvicksilver träder i kraft
Nästa artikel Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning samt uppdatering
Skriv ut
1295 Betygsätt artikel:
3.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.