X

Nyhetslista

Publicerad den 7 september 2021

Ny lag ger säkrare skönhetsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för patienterna.

Det har saknats en tydlig reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, trots att de kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker.

Den som genomgår estetiska behandlingar får nu ett stärkt rättsligt skydd. De nya reglerna innebär bland annat att:

• Det införs nya kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
• Verksamheterna måste teckna patientförsäkring, vilket ger individen ökad möjlighet till ersättning vid skador.
• Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
• Verksamheterna är skyldiga att informera den som ska genomgå behandlingar och ingrepp om betänketid och samtycke, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Verksamheter som inte uppfyller regelverket kommer inte att få fortsätta utföra estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Patientsäkerheten stärks då personer som genomgår estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar fortsättningsvis omfattas av samma skydd som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Många av de ingrepp som genomförs kan innebära betydande hälsorisker om de inte utförs på rätt sätt. Därför ska enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens få utföra dessa.

• Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
• Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Personalen måste ha en svensk sjukvårdslegitimation för att arbeta som läkare, tandläkare och sjuksköterska i Sverige.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (11)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2021

Tags: sjukvård

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här