X

Nyhetslista

Publicerad den 20 augusti 2018

Ny vägledning om livscykelanalyser

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel. En LCA ger kunskap om i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Målet med vägledningen är att driva på utvecklingen för en minskad miljö- och klimatpåverkan. Fokus är livscykelanalyser för byggnader, men den kan även tillämpas vid anläggning av vägar, järnvägar, broar och liknande.

Vägledningen vänder sig framför allt till dem som funderar på att beställa en LCA, både privata och offentliga byggherrar. Syftet är att uppmuntra och motivera fler till att efterfråga en LCA när man bygger. Vägledningen vänder sig också till byggentreprenörer som får i uppdrag att genomföra en LCA-beräkning. Den kan även vara till nytta för alla som allmänt vill lära sig mer om LCA för byggnader.

Vägledningen som nu publicerats är en första version. Nästa steg blir att hämta in synpunkter på materialets användbarhet och att utveckla vägledningen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (772)

Författare:

Kategorier: Nyheter augusti 2018, Vägledning

Tags: bostad , livscykelanalys , LCA

Skriv ut

Fler länkar

  • BoverketNy vägledning om livscykelanalyser

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här