X

Nyhetslista

11

mar

2021

Två nya särskilt farliga ämnen

Författare:
Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (73)
Betyg: Inga betyg

11

mar

2021

Kontroll av bekämpningsmedel på kommuner

Författare:
Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (37)
Betyg: Inga betyg

11

mar

2021

EU-dom om blykromater

Författare:
EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.
Kommentarer (0)
Antal visningar (46)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2021

Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn

Författare:
Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (41)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2021

Nya ekodesignkrav från 1 mars

Författare:
Den 1 mars 2021 träder nya ekodesignförordningar i kraft för vissa vitvaror samt bildskärmar. Det blir nu krav på att tillhandahålla reservdelar och reparationsinformation och många underliggande mätmetoder ändras. Servrar får samtidigt skärpta ekodesignkrav.
Kommentarer (0)
Antal visningar (53)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här