X

Nyhetslista

16

sep

2020

Elcertifikatssystemet fasas ut

Författare:
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (14)
Betyg: Inga betyg

16

sep

2020

Ändringar gällande elcertifikat

Författare:
I lagrådsremissen finns förslag till ändringar i lagen om elcertifikat. Lagförslaget innebär bl.a. att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

16

sep

2020

En ny socialtjänstlag

Författare:
Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (14)
Betyg: Inga betyg

11

sep

2020

Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Författare:
Regeringen avser att införa en konverteringspremie för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas från 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (16)
Betyg: Inga betyg

11

sep

2020

Högre inblandning av förnybart i drivmedel

Författare:
Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här