X

Nyhetslista

Publicerad den 9 mars 2018

Snabbare varningar mellan myndigheterna i livsmedelskontrollen

Ett nytt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel införs i Sverige från 1 mars 2018. Systemet gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks. Därmed kan myndigheterna i Sverige effektivare följa upp att inblandade företag vidtar rätt åtgärder.

Nu kan myndigheterna snabbare tillsammans följa upp att företagen gör allt i sin makt för att livsmedel som kan vara en risk för människors hälsa försvinner från till exempel butikerna.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvar för sina produkter och att livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och försvarsinspektören för hälsa och miljö delar på ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige. Dessa myndigheter ska ansluta sig till och bevaka det nya systemet och meddela om de upptäcker livsmedel som kan innebära en allvarlig risk för konsumenter samt återrapportera vad de gjort åt det. Detta regleras i nya föreskrifter som gäller från 1 mars 2018. Systemet, IRASFF, är en nationell variant av varningssystemet RASFF som redan används inom EU.

Införandet av det nationella systemet för snabb varning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket. Uppdraget innebar att utreda och utveckla ett nationellt varningssystem för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (684)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2018

Tags: livsmedel

Skriv ut

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här